Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poděkování

Městu Hluboká nad Vltavou za finanční příspěvek na zakoupení multifunkčního zařízení na kopírování, skenování a tisk v roce 2014.

V roce 2012 přispěli věcnými dary:

pí. Olga Trčková

Velké poděkování patří:

zakladatelkám Mateřského centra  v Hluboké n. Vlt.,  lektorkám lekcí  Vv a organizátorkám různých skvělých akcí klubu Lucii Volkové a Michaele Hotové.

Ivě Rausové - vedoucí MC od září 2008 

Janě Divišové - vedoucí MC od září 2009 - za vedení lekcí "Hrátky s batolátky", "Cvičení pro  děti" a lekcí aerobiku

Magdě Kofroňové za vedení výtv. dílny v r. 2009

Olze Křiváčkové za vedení výtvarné dílny od ledna 2011

Haně Vlasákové za vedení lekcí anglic. jazyka pro rodiče

Daniele Krčmové a Lucii Jozové - za vedení MC od září 2011 do 2014, za organizace zajímavých akcí, vedení účetnictví a správu webových stránek MC


Městu Hluboká nad Vltavou v čele s p. starostou T. Jirsou za rekonstrukci prostor v Zámostí.

TJ Sokol Hluboká nad Vltavou za poskytnutí prostoru pro klubovnu a zázemí.


Dále chceme poděkovat za pomoc a podporu při zakládání klubu:
panu starostovi ing.T. Jirsovi
panu řediteli ZŠ J. Schmiedovi
paní L. Burianové
panu školníkovi J. Karvánkovi

a za propagaci:
paní redaktorce Hlubockého zpravodaje A. Mitter
panu J.Šmidmayerovi z hlubockého informačního serveru

A dále panu řediteli Pokornému a ostatním pracovníkům Zoo Hluboká za poskytnutí prostoru na rekvalifikační kurz.

Maminkám I. Rausové, L. Volkové, J. Divišové, M. Hotové, I.Kolarové a L. Kovandové, J. Kuchejdové za pomoc při zařizování nových prostor a za věcné dary a zapůjčené předměty.

Slečně Lindě Kořínkové za vedení letního kurzu angličtiny pro maminky

Panu M. Hotovému za finanční dar, za pomoc při stěhování klubu a za řemeslné práce při budování nové klubovny.

Rybářství Hluboká za reklamní předměty.

Panu Aleši Rausovi za vstřícné jednání při opravě dětského hřiště v Zámostí

Davidu Šťastnému za pomoc při rekonstrukci a vymalování nové klubovny v sokolovně.

Panu Karvánkovi za pomoc při vybavení nové klubovny v sokolovně.

Paní O. Novákové, M. Sekyrkové, P. Krejčí, J. Humpolcové, L. Kovandové za věcné dary pro děti a věnované hračky do nové herny v sokolovně.

Míše Hotové za pomoc při zařizování nové klubovny, zejména za ušití ubrusů a závěsů a za vedení klubového účetnictví .

Karlu Hubingerovi za pomoc při malířských a natěračských pracech.

P. J. Bůrkové a N. Dupalové a všem zúčastněným dětem ZŠ Hluboká za pomoc při organizaci

MC Hluboká nad Vltavou děkuje za veškerou dosavadní pomoc a přivítá jakoukoliv další podporu finanční, věcnou i morální.